skjermbilde-2019-11-27-kl.-12.29.28
foto: Jens Kristian Wikstøl

Å spleise generasjonene

Etter helgas konferanse, håper og tror jeg noe nytt skal skje

Gi Jesus videre samlet 1300 mennesker i Q42 i Krsand. To dagers forrykende opplegg med fokus på hvordan vi kan gi Jesus videre til neste generasjon og ikke minst; hvor stor oppgaven med å bevare dem i troen er. Dette gjelder ikke bare barn og unge, vi mister også stadig flere i foreldregenerasjonen, som enten stille og umerkelig forsvinner ut fra fellesskapene våre, eller som smeller litt med døren på vei ut. Vi er gode på å samle, men ikke like gode på å bevare. Jeg har siden "Generasjon Savnet"-boken min ble sluppet, fått mange tilbakemeldinger på intervjuer jeg har gjort. Flere deler såre hjertesukk fra egne sammenhenger, der de ikke lenger regner seg som hjemme. Mange av dem er vokst opp i menigheten men ser ikke lenger at det er plass til dem. Det kan falle mange sterke ord, og sårede følelser gir ikke alltid like bredt perspektiv. Men som jeg sa i mitt seminar på Gi Jesus videre, må vi møte menneskers følelser, før vi kan håpe på en reel endring. De voksnes klagerop, opplevelsen av å være avvist eller passé, frykten for å ikke lenger ha en stemme som høres, dominerer mange av tilbakemeldingene. De kan ikke avfeies, de må ikke møtes med krav eller oppgitthet. Det er deres opplevelse og den er vond. 

Hvordan kan da vi som sitter i lederposisjoner i menigheten lage grobunn for relasjoner mellom generasjonene? Hvordan kan du som ennå er ung og fremadstormende, også ta hensyn til generasjonen før deg? 
Vi trenger å snakke sammen. Vi trenger å se hverandre i øynene og forsøke forstå. Vi er nødt til å gi og ta, tiden for enten-eller er over, nå må vi ha både-og. 

Samtidig håper jeg foreldrehjertene i mange vil vekkes, i møte med de som er litt yngre, og at relasjon kan oppstå der livserfaring, troserfaring, på godt og vondt, kan videreføres. Når vi blir glad i hverandre, tåler vi også mye mer av hverandre.  Så har mange unge mye å gå på i å hedre de som har gått foran, verdsette gullet som også kommer i en annen innpakning og form enn vi foretrekker, og anerkjenne at vi står på skuldrene til noen som har bygget før oss. 

"Å gi slipp på retten til å alltid ha rett og ikke alltid la egne preferanser styre, vil skape modenhet og legedom." - Generasjon Savnet"

Jeg tror Gud vil spleise generasjonene igjen, sammen kan vi gi Jesus videre.